Dezinfekce

Dezinfekce je ničení mikroorganismů – ne však nutně jejich spor – pomocí chemických a fyzikálních metod (např. UV záření, vysoká teplota). Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí (nemocnice, výroba potravin a léčiv). Dezinfekci lze také definovat jako čištění předmětu od některých nebo všech patogenních organismů, které mohou způsobit infekci.

Dezinfekci provádíme podle § 58 odst. 1,2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví s účinností od 1. ledna 2001 v aktuálním znění:

 1. Speciální ochranná deratizace, dezinfekce a dezinsekce v komunální sféře a v potravinářských nebo zemědělských provozech, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech.
 2. Dohled a řízení speciální ochranné deratizace, dezinfekce a dezinsekce v potravinářských nebo zemědělských provozech.

Druhy škod způsobovaných hmyzem a roztoči

 • přenos infekčních onemocnění, vznik alergií (například vši, blechy, komáři, štěnice, klíšťata, klíšťák holubí aj.),
 • znehodnocení potravin požerem a výkaly (např. mravenci, švábovití, cvrčci, mouchy, zavíječi, červotoči, kožojedi apod.),
 • škody na materiálu – kožešiny, textil (moli, kožojedi aj.),
 • škody na dřevěném nábytku a dřevěných konstrukcích (červotoči, tesaříci).

Provádíme zejména:

 • dezinfekce potravinářských a stravovacích provozů
 • dezinfekce ve zdravotnických zařízeních
 • dezinfekce bytu po zemřelých
 • dezinfekce sociálních zařízení
 • dezinfekce půdních prostor při vyklízení holubího trusu
 • další speciální dezinfekce včetně zásahů proti různým druhům plísní a hub.