Dezinsekce

Dezinsekce je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců. Zaměřuje se především na hmyz žijící v blízkosti lidí, někdy se však provádí preventivně v přírodě (např. postřik ploch po povodních k zamezení komáří epidemie). Hmyz a jiní členovci jsou významným přenašečem chorob a způsobují škodu na potravinách, surovinách, výrobcích apod.

Dezinsekci provádíme podle § 58 odst. 1,2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví s účinností od 1. ledna 2001 v aktuálním znění:

 1. Speciální ochranná deratizace, dezinfekce a dezinsekce v komunální sféře a v potravinářských nebo zemědělských provozech, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech.
 2. Dohled a řízení speciální ochranné deratizace, dezinfekce a dezinsekce v potravinářských nebo zemědělských provozech.

Proti komu nejčastěji zasahujeme:

 • rus domácí
 • šváb obecný
 • klíšťáci
 • mravenci faraoni
 • štěnice
 • potemníci
 • lesáci
 • červotoči
 • zrnokazi
 • moli
 • zavíječi
 • mouchy, komáři, ovádi a další.

Nejčastější příklady dezinsekčního zásahu prováděných naší společností:

 • dezinsekce obytných domů proti  hmyzu a mravencům
 • dezinsekce v potravinářských provozech
 • dezinsekce půdních prostor při vyklízení holubího trusu
 • ochrana dřeva před napadením červotočem nebo dřevomorkou
 • hubení komárů a rybenek
 • chemickou nebo biologickou metodu regulace nežádoucího hmyzu pro každý deklarovaný objekt (platí v pouze případě podání žádosti o dotaci na podopatření Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic)

Postup dezinsekce:

 • průzkum objektu pro zjištění aktuálního stavu, popřípadě dlouhodobější monitoring (švábovitý hmyz)
 • výběr vhodné metody (dle hubeného hmyzu) a samotné provedení zásahu
 • návrh a realizace preventivního opatření
 • kontrolní činnost
 • zjištění účinnosti dezinsekce
 • u některých druhů hmyzu (např. u štěnic) provádíme dvoufázový zásah